Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και χρήση Cookies

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 1. Η παρούσα αποτελεί τμήμα της Γενικής Σύμβασης των  Όρων και Προϋποθέσεων και περιγράφει το πλαίσιο διαχείρισης πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται στον δικτυακό τόπο WWW.BRANDS.GR (εφεξής ιστοσελίδα) της εταιρείας WEST A.E (εφεξής εταιρεία) .

Η εταιρία συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4624/2019 και ισχύει), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα γνωστοποιούνται αφότου ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Με την παρούσα περιγράφονται τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται για τους χρήστες του ιστοτόπου, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές τις πληροφορίες, την δυνατότητα διαμοιρασμού αυτών των πληροφοριών και τα δικαιώματα των χρηστών αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται η χρήση και η διανομή των πληροφοριών αυτών. Παρέχεται περαιτέρω ενημέρωση στους χρήστες αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών, τη χρονική διάρκεια αυτές διατηρούνται από την εταιρεία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με την εταιρεία σχετικά με τις πρακτικές μας για τη διαχείριση των προσωπικών τους πληροφοριών.
 1. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήση Cookies ισχύει μόνο για τον ιστότοπο και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλου δικτυακού τόπου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίες καθορίζονται από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 των όρων και προϋποθέσεων. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και συνιστούμε να διαβάζετε πάντοτε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.
 1. Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της εταιρείας, η οποία γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος, ο χρήστης συναινεί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήση Cookies.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ, ο οποίος θα καλείται εφεξής υπεύθυνος επεξεργασίας.

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ.

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

4. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας και προκειμένου:

(α) να εγγραφείτε ως μέλος (register) και να ανοίξετε λογαριασμό με μοναδικά συνθηματικά,

(β) να εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter (subscribe), ώστε να σας αποστέλλονται ειδοποιήσεις και ενημερωτικό υλικό,

(γ) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας της εταιρείας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για την πορεία αποστολής των προϊόντων και

(δ) να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης,

Είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν: α) στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας: όνομα και επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, μέθοδοι επικοινωνίας που απαιτούνται για την αναγνώρισή σας όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας, β) στοιχεία συναλλαγής για την παροχή των υπηρεσιών μας και την επεξεργασία της αποστολής των προϊόντων: επιλεγμένα στοιχεία, οι συνήθειες και οι προτιμήσεις σας επί προϊόντων και υπηρεσιών, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γ) στοιχεία πληρωμής για την εγγραφή στην ιστοσελίδα: τρόπος πληρωμής, διεύθυνση χρέωσης, στοιχεία τραπεζικής κάρτας για την καταβολή του αντιτίμου εγγραφής, δ) κοινωνικό-δημογραφικές πληροφορίες: ενδεικτικώς η ηλικία, το επάγγελμα, το φύλο σας κλπ, ε) ιστορικά δεδομένα: ιστορικό προϊόντων τα οποία επισκοπείτε, στ) τα ιστορικά δεδομένα των επαφών σας μαζί μας. Όλα τα παραπάνω διέπονται από την παρούσα σύμβαση αλλά και από τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

 1. Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας, συλλέγουμε αυτόματα τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα: δεδομένα σύνδεσης, ήτοι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο (π.χ. την τοποθεσία της διεύθυνσης IP για τον εντοπισμό του υπολογιστή σας), πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας (αναλύεται παρακάτω στον όρο για τη χρήση cookies), δεδομένα τοποθεσίας, ήτοι πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, καταγραφή κλήσεων προς εξυπηρέτηση των χρηστών, ήτοι καταγραφή συνομιλιών πριν την έναρξη της συνομιλίας μας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας για την ασφάλεια της επικοινωνίας.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 1. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση εμπορικών συναλλαγών μαζί σας, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας, για την πρόταση νέων προϊόντων, για την προώθηση εξατομικευμένων προσφορών και εν γένει για την ολοκλήρωση του εμπορικού της σκοπού και την υποστήριξη της εμπορικής της δραστηριότητας.
 1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας θα παραμείνει απόρρητη και θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, που διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και τις κατάλληλες τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για την διασφάλιση του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων.
 1. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εκτελεστεί και να ολοκληρωθεί η αποστολή των προϊόντων, για την επικοινωνία μαζί σας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε, την αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της αποστολής των προϊόντων στο χώρο επιλογής σας καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.
 1. Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα δεν γίνεται εκτός και αν η κοινοποίηση επιτρέπεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση. Η προσωπική φύση των δεδομένων αυτών θα προστατευθεί. Η ιστοσελίδα μας τηρεί αρχεία αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των χρηστών. Η πρόσβαση ανηλίκων στην ιστοσελίδα μας είναι επιτρεπτή μόνον υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων και η γνωστοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων δεν είναι απαραίτητη.
 1. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, για τους οποίους θα παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι απαραίτητες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Ωστόσο, χωρίς αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από κάποια από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

6. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

(α) η ρητή συγκατάθεσή σας για την καταχώριση των προσωπικών σας στοιχείων για τους ως άνω περιγραφέντες σκοπούς επεξεργασίας αυτών. Η συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς μπορεί να αρθεί ανά πάσα στιγμή από εσάς, απευθύνοντας τη σχετική βούλησή σας προς την εταιρεία είτε με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: INFO@BRANDS.GR είτε επιλέγοντας το στοιχείο «διαγραφή» (unsubscribe) στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή στον λογαριασμό σας,

(β) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται μεταξύ άλλων και στην εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αναλύσεων δεδομένων και εσωτερικών λειτουργιών διοίκησης, επεξεργασίας και επιβολής νομικών απαιτήσεων και διεξαγωγής των εργασιών μας σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις πολιτικές μας,

(γ) η ανάγκη σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με εσάς, ενδεικτικώς για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας και να παραδώσουμε τα προϊόντα στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνημμένης σύμβασης.

 

7. ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει σχετικά με τους πελάτες της, πλην των περιπτώσεων που εξειδικεύονται στον παρόντα όρο.
 1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ενδεικτικώς, οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι: εταιρείες ταχυμεταφοράς, για τον σκοπό παράδοσης των προϊόντων στην δηλούμενη από εσάς διεύθυνση παραλαβής, σε τρίτους που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.
 1. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν: α) υπάρχει σχετική απαίτηση να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό από το νόμο, β) επιβάλλεται η σχετική αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων ενώπιον των αρμοδίων αρχών επιβολής του νόμου και γ) κρίνεται αναγκαίο να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό για την αποτροπή κινδύνου (σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας).
 1. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μεταφέρει τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς είτε σε θυγατρικές εταιρείες της είτε σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή ενός τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας. Σε περίπτωση που συμβεί μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να κατευθύνουμε τον εκδοχέα να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει σε εμάς με τρόπο που είναι συνεπής με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήση Cookies. Μετά από μια τέτοια πώληση ή μεταβίβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκδοχέα στον οποίο θα μεταφερθούν τα προσωπικά σας στοιχεία για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται η Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορούμε να εφαρμόζουμε τακτικές ρουτίνες διαγραφής ή για να λαμβάνουμε υπόψη το ισχύον καθεστώς παραγραφής ή εάν απαιτείται βάσει της υποχρεωτικής ισχύουσας νομοθεσίας. Τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται η Εταιρεία έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή, για όσες επεξεργασίες των δεδομένων του γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του, έως ότου δηλώσει την άρση της συγκατάθεσής του για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.
 1. Κάποια αναγκαία προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις συναλλακτικές σχέσεις του πελάτη με την Εταιρεία καθώς και την ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσης του μέλους για την επεξεργασία των δεδομένων του θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον εγγεγραμμένο χρήστη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την Εταιρεία και την διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

 1. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας μας έχει το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, απευθυνόμενος σχετικώς στην εταιρεία, είτε μέσω τηλεφώνου στο +30 6936 390040 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail επικοινωνίας: INFO@BRANDS.GR , καθώς και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων απευθείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DPO@WESTSA.GR
 1. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά του, όπως αυτά προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 15-23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
 1. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Έχετε δικαίωμα να επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας και να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. Το δικαίωμα διόρθωσης μέρους ή του συνόλου των δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

 1. Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή αν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.

 1. To δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε (να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν η ακρίβειά τους αμφισβητείται, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση.

 1. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, ή στην εκτέλεση σύμβασης και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο.

 1. Το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

 1. Το δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 ΓΚΠΔ).

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να αιτηθείτε ανθρώπινη παρέμβαση, να εκφράσετε την άποψή σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση που ελήφθη βάσει της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

 

 1. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του εγγεγραμμένου χρήστη η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός το αργότερο από την υποβολή του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά του δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.
 2. Η άσκηση εκάστου ενός των δικαιωμάτων του χρήστη δύναται να λάβει χώρα:

Online μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στο site.

Υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση INFO@BRANDS.GR

Επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email DPO@WESTSA.GR 

 

10. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από τεχνικές και οργανωσιακές μεθόδους που συμμορφώνονται με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα τους.
 1. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες προστασίας, όπως συστήματα κρυπτογράφησης, εντοπισμού ταυτότητας και ανίχνευσης απάτης, για την προστασία του online λογαριασμού σας.
 1. Η Εταιρεία αποκτά γραπτές δεσμεύσεις από τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες της για να εγγυηθεί και να εφαρμόσει επαρκή μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τους έχουν ανατεθεί για επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 1. Ωστόσο, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι τέλειο και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με εσάς θα παραμείνουν ασφαλείς σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσής προς εμάς ή της ασφάλειας των δεδομένων στην κινητή συσκευή σας.

11. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ- ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 1. Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στους καταλόγους αλληλογραφίας μας και να συμφωνήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες marketing και προώθησης για τα προϊόντα της Εταιρείας.
 1. Μπορείτε να ελέγξετε τις επιλογές προωθητικών επικοινωνιών ή να διαγραφείτε από τους σχετικούς καταλόγους αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή με τους ακόλουθους τρόπους:
 2. Εάν έχετε λογαριασμό: Συνδεθείτε στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό και αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας στη σελίδα “Ρυθμίσεις”.
 3. Ηλεκτρονική επικοινωνία: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στους συνδέσμους κατάργησης εγγραφής στα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία στο τηλέφωνο: 210 6390010 ή να αποστέλλετε σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: INFO@BRANDS.GR

 

12. ΧΡΗΣΗ COOKIES

 1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να είναι λειτουργική και πιο αποδοτική στη λειτουργία της, για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, για να σας παρέχουμε τις πλήρεις δυνατότητες της ιστοσελίδας, για να διασφαλίσουμε την ορθή εμφάνιση του περιεχομένου, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας.
 1. Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του.
 1. Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:
 • Απαραίτητα- τεχνικά Cookies: Τα Cookies αυτά σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές προκειμένου να μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο και να έχετε πρόσβαση στα διάφορα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ιστότοπου με ασφάλεια. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα και χωρίς αυτά, η ομαλή λειτουργία του ιστότοπου δεν είναι δυνατή.
 • Cookies μέτρησης επισκεψιμότητας: Τα Cookies αυτά μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία επισκεπτών, να τα συγκρίνουμε με άλλους ιστότοπους και να αποφασίζουμε για ενέργειες (όπως την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας., ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Στην περίπτωση που απορρίψετε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπου μας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας στο περιεχόμενό του.
 1. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά και η Εταιρεία σκοπεύει να τοποθετήσει cookies εκτός από τα απαραίτητα- τεχνικά cookies, σας ενημερώνουμε για τη χρήση cookies σε ένα ενημερωτικό banner στο επάνω μέρος της σελίδας. Συνεχίζοντας να περιηγείστε στην ιστοσελίδα όταν εμφανίζεται αυτό το banner, συναινείτε στη χρήση αυτών των cookies.
 1. Τα cookies εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και το σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να μην αποδεχτείτε τα cookies. Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν μόνον όσα cookies είναι απολύτως τεχνικά και λειτουργικά απαραίτητα για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της τοποθεσίας.
 1. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το site της Εταιρείας μας αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως π.χ. την Google για στατιστικούς σκοπούς. Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας κλπ.

13. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε πλατφόρμες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που λειτουργούν από κοινωνικά δίκτυα για να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων. Μπορούμε να μετατρέψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλες πληροφορίες σε μια μοναδική τιμή, την οποία μπορούν να αντιστοιχίσουν τα τρίτα μέρη με έναν χρήστη στην πλατφόρμα τους ή με άλλα δεδομένα που ενδέχεται να έχουν συλλέξει από εσάς. Αυτή η αντιστοίχιση επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων σε αυτές τις πλατφόρμες. Για να εξαιρεθείτε από αυτές τις διαφημίσεις, πρέπει να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας κάνοντας κλικ στο εργαλείο ελέγχου cookies και να αποεπιλέξετε τη ρύθμιση “στόχευση”. Αυτές οι πλατφόρμες ενδέχεται να έχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ή πολιτικές απορρήτου, τις οποίες σας προτείνουμε να ελέγξετε.

 

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών,  σε τροποποίηση των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία θα αναρτά εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα για να σας ενημερώσει για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήση Cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με τις αλλαγές και δεν επιθυμεί να γίνεται η περιγραφόμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της σελίδας σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στους όρους και προϋποθέσεις. 

 

15. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήση Cookies και κάθε τροποποίησή της καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ BRANDS.GR!

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και παράλαβε τα αγαπημένα σου προϊοντα!