Ερωτηματολόγιο Μάρκας Τάδε 12/7/2023

Στοιχεία έρευνας

Ημερομηνία έναρξης: 00/00/0000

Ημερομηνία λήξης: 00/00/0000

Περιέχει δοκιμή προϊόντος: ΝΑΙ

Πελάτης: ΤΕΣΤ

Στατιστικά χρηστών

 

Στατιστικά κάθε έρευνας

Ποσοστό των προσκληθέντων που κλίκαρε στο link του ερωτηματολογίου και απάντησε μέρος ή ολόκληρο το ερωτηματολόγιο (response rate)

Ποσοστό των προσκληθέντων που κλίκαρε στο link του ερωτηματολογίου και απάντησε έστω μια ερώτηση χωρίς να ολοκληρώσει το ερωτηματολόγιο (dropout rate)

Ποσοστό που ολοκλήρωσε το ερωτηματολόγιο σε σχέση με όσους προσκλήθηκαν (conversion rate)

Μέσο conversion rate

Στατιστικά αποτελεσμάτων έρευνας

Ποσοστό που δεν πληρούσε τα κριτήρια (από ερώτηση-φίλτρο) σε σχέση με το σύνολο όσων απάντησαν πλήρως στο ερωτηματολόγιο (μαζί με όσους δεν πληρούσαν)

Αριθμός και ποσοστό ατόμων που έδωσε κάθε απάντηση

Για τις ερωτήσεις με κλίμακα: μέσος όρος

Δυνατότητα για:

  • pie στις απαντήσεις που αθροίζουν 100%
  • columns όταν υπάρχει πολλαπλότητα ή κλίμακα
  • line για τους μέσους όρους της κλίμακας ανά attribute

 

Scroll to Top